Japantrip 2015

In november 2015 trokken opnieuw vier leden van onze club (Brecht, Christophe, Kevin & Ruben) op trainingstage naar Japan.

We waren deze keer een 10-tal dagen ter plekke in de bakermat van de Bujinkan, de Honbu dojo in Noda. Met ons gingen Werner & Esther (Bujinkan Turnhout) mee, en ter plekke troffen we tegen het einde van onze trip nog Kristof Rottiers aan (vroeger Bujinkan Aalst, nu vooral wereldreiziger).

Voor sommigen was dit het zoveelste bezoek aan Japan, voor anderen de eerste maal. Iedereen ging ook met zijn eigen verwachtingen en verlangens, waardoor de groep ook regelmatig opsplitste zodat iedereen de kans kreeg om zijn verblijf naar eigen keuze in te vullen met trainingen, toeristische uitstappen of gewoon relaxen.

Vast staat wel dat we allemaal degelijk en deftig getraind hebben. Naast de trainingen van Soke werden vooral die van Nagato, Nogushi en Seno Sensei druk bezocht. We mogen hierbij ook stellen dat we enige indruk gemaakt hebben. ‘The Belgian guys’ vielen meermaals op in positieve zin. Vooral Nagato sensei was aangenaam verrast door het niveau van onze groep, wat er onder andere toe leidde dat hij één voor één elk van ons eens als trainingspartner inschakelde. Het was een leerrijk, zij het vrij vermoeiende ervaring.

Uiteindelijk besliste sensei om Brecht voor te dragen voor 9e dan en Christophe voor 10de dan.

Naast de trainingen was deze trip voor ons vooral ook een versterking van de vriendschapsbanden met een aantal geïmmigreerde locals die we intussen al enige tijd als vrienden beschouwen. Het geeft een extra ‘touch’ aan zo’n trip om een gezellige avond door te brengen met een voor eens niet veraf zijnde vriend; vooral aangezien je met deze mensen ook op plaatsen komt waar je anders niet zou komen. We willen als bestuur zeker expliciet Mark Lithgow bedanken voor de vele uren die hij in ons gezelschap doorbracht en de hulp bij het afhandelen van onze plaatselijke administratie.

Kortom, het was opnieuw een interessante en leerrijke ervaring en we onthouden zeker dat er nog altijd veel bij te leren valt.

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

Trainingen

Elke vrijdag om 20u30 in De Valkaart, te Oostkamp

Meer informatie over:

Ons contacteren