Deelname reglement Bujinkan Dojo

Vrije vertaling van http://www.bujinkan.com/guidelines.htm

De Bujinkan zal open zijn alleen voor wie het eens is en zich houdt aan de richtlijnen van de Bujinkan Dojo.  Wie dit niet doet, wordt niet toegelaten.

 1. Enkel wie deze richtlijnen heeft gelezen en het er mee eens is, wordt toegelaten deel te nemen.
 2. Enkel degenen die geduld, zelfcontrole en toewijding in acht kunnen nemen, worden toegestaan deel te nemen.
 3. Een onderzoeksrapport door een arts (doktersattest) wordt gevraagd. Individuen met geestesziekten, drugsverslaving of mentaal labiele mensen worden van training uitgesloten.  De noodzaak voor een doktersattest heeft als doel om mensen te beschermen voor zij die een gevaar kunnen vormen voor anderen, zoals bijvoorbeeld tegen mensen met besmettelijke ziekten of aandoeningen, mensen met klinisch abnormale persoonlijkheden of fysiologie en mensen die zichzelf niet kunnen controleren.
 4. Individuen met een strafblad zullen worden afgewezen. Ruziezoekers, mensen die misdaden begaan en mensen die in Japan wonen en de Japanse wet overtreden, zullen worden uitgesloten.
 5. Wie zich niet aan de richtlijnen van Bujinkan houdt als beoefenaar of als lid van de organisatie door het plegen van schandelijke of onterende daden, zal worden uitgesloten. Tot nu toe heeft de Bujinkan veel mensen in Japan ontvangen. Onder hen waren jammer genoeg heel wat mensen die gewelddadig en dronken waren, geesteszieken en ruziezoekers die aan niemand anders dan zichzelf dachten en niet zagen dat hun acties gevolgen zouden hebben voor anderen. Door hun daden ondermijnden ze het traditioneel rechtvaardige hart van de Bujinkan.
 6. Wat betreft ongelukken tijdens trainingen (binnen en buiten de dojo), moet men geen schade aan de Bujinkan berokkenen. Dit is een erg belangrijk punt. Mensen die geen verantwoordelijkheid willen dragen voor ongelukken worden niet toegelaten. Nogmaals herhalend voor de duidelijkheid: de Bujinkan neemt geen verantwoordelijkheid voor het zich voordoen van ongelukken tijdens de training , ongeacht de locatie. (*)
 7. De traditie van de Bujinkan erkent de waarde van de natuur en de universaliteit van het menselijk leven, en is bewust van datgene wat natuurlijk tussen deze twee vloeit.
  • Het geheime principe van taijutsu is te weten wat de grondslag van vrede is.
  • Door studie beloopt men het pad van het onbeweegbare hart (fudoshin).

Als deel van deze richtlijnen dienen studenten voor de volle 100% te trainen. Dit betekent aanwezig zijn bij trainingen, op tijd komen en doorzettingsvermogen tonen. Een krijgskunstenaar word je niet zomaar.  Je hebt doorzettingsvermogen en wilskracht nodig! Vooruitgang in je training gebeurt slechts door het bijwonen van de lessen en het bijwonen van diverse seminars. Deze facetten spelen ook een belangrijke rol bij het toekennen van graden want niet alleen je techniek telt
Hoewel de training behoorlijk vrij is en een goede sfeer voorop staat, dien je wel de noodzakelijke etiquette te handhaven ten aanzien van je trainingspartner en de meer ervaren leerlingen. Een te vrije houding leidt tot frivool gedrag en kan leiden tot blessures van jezelf of je partner.

* Hiermee wordt de internationale organisatie bedoeld. Voor de trainingen bij Bujinkan Dojo Oostkamp zijn de nodige verzekeringen afgesloten.

Trainingen

Elke vrijdag om 20u30 in De Valkaart, te Oostkamp

Meer informatie over:

Ons contacteren